nuôi gà chọi

Gà chọi hay xám hủy diệt – GCCK01

ga choi hay dep (35)

Xám hủy diệt 2.9 kg. nước lông 2 Cha xám vua + Mẹ ó Cưa đè 2mang ( Đánh chân

Gà chọi hay nhạn khét – GCCK02

ga choi hay dep (37)

Nhạn khét ( Lông 2 ) 3.3 kg Thắng 9 kỳ ( Nhường 2mang, Đòn quá tải – Đòn cáo

Gà chọi hay mái bông – GCKK02

ga choi hay dep (31)

Dòng này đá mé thiện xạ Gà con đỉnh cao thắng 12 kỳ ga choi gà chọi ga choi binh

Gà chọi hay tía kỳ kê – GCKK07

ga choi hay dep (33)

Tía dòng mái bông + Cha tía ( Thắng 1 kỳ ) 2.8 KG Đá đốc cần, chân nhanh Thắng

Gà chọi hay tía bịp chân xanh – GCDM02

ga choi hay dep (39)

Tía bịp chân xanh Thắng 1* (3kg) Hỏng mỏ ( Đá mé cạnh cần ) ga choi gà chọi ga

Gà chọi hay ô chân xanh- GCDM03

ga choi hay dep (40)

3.1 Kg Thắng 7kỳ Mất 1 mắt

Gà chọi hay mái ó vảy rồng – GCKK01

ga choi hay dep (29)

Mẹ ó Cha ó lửa ga choi gà chọi ga choi binh dinh gà chọi bình định

Gà chọi hay mái ô – GCKK06

ga choi hay dep (36)

Gà chọi hay mái ó F1 vảy rồng – GCKK05

ga choi hay dep (34)

Gà chọi hay tía ô – GCDM01

ga choi hay dep (38)

tía ô ( 3.0 kg) – 14 tháng chiến tích 3* cưa đè 2 mang, dọc – mé nhanh Đang

Gà chọi hay mái cựa nhật nguyệt – GCKK04

ga choi hay dep (30)

Gà chọi hay xám tía – GCCK03

ga choi hay dep (32)