gà chọi

Gà chọi hay xám hủy diệt – GCCK01

ga choi hay dep (35)

Xám hủy diệt 2.9 kg. nước lông 2 Cha xám vua + Mẹ ó Cưa đè 2mang ( Đánh chân

Gà chọi hay nhạn khét – GCCK02

ga choi hay dep (37)

Nhạn khét ( Lông 2 ) 3.3 kg Thắng 9 kỳ ( Nhường 2mang, Đòn quá tải – Đòn cáo

Gà chọi hay tía kỳ kê – GCKK07

ga choi hay dep (33)

Tía dòng mái bông + Cha tía ( Thắng 1 kỳ ) 2.8 KG Đá đốc cần, chân nhanh Thắng

Gà chọi hay tía bịp chân xanh – GCDM02

ga choi hay dep (39)

Tía bịp chân xanh Thắng 1* (3kg) Hỏng mỏ ( Đá mé cạnh cần ) ga choi gà chọi ga

Gà chọi hay ô chân xanh- GCDM03

ga choi hay dep (40)

3.1 Kg Thắng 7kỳ Mất 1 mắt

Gà chọi hay mái ó vảy rồng – GCKK01

ga choi hay dep (29)

Mẹ ó Cha ó lửa ga choi gà chọi ga choi binh dinh gà chọi bình định

Gà chọi hay mái bông – GCKK02

ga choi hay dep (31)

Dòng này đá mé thiện xạ Gà con đỉnh cao thắng 12 kỳ ga choi gà chọi ga choi binh

Gà chọi hay mái ô – GCKK06

ga choi hay dep (36)

Gà chọi hay mái ó F1 vảy rồng – GCKK05

ga choi hay dep (34)

Gà chọi hay tía ô – GCDM01

ga choi hay dep (38)

tía ô ( 3.0 kg) – 14 tháng chiến tích 3* cưa đè 2 mang, dọc – mé nhanh Đang

Gà chọi hay mái cựa nhật nguyệt – GCKK04

ga choi hay dep (30)

Gà chọi hay xám tía – GCCK03

ga choi hay dep (32)