Gà chọi hay tía ô – GCDM01

ga choi hay dep (38)

tía ô ( 3.0 kg) – 14 tháng

chiến tích 3*

cưa đè 2 mang, dọc – mé nhanh

Đang thay lông, trận cuối cùng hư mỏ

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *