Gà Chọi Mái Kỳ Kê

Gà chọi hay mái ó vảy rồng – GCKK01

ga choi hay dep (29)

Mẹ ó Cha ó lửa ga choi gà chọi ga choi binh dinh gà chọi bình định

Gà chọi hay mái bông – GCKK02

ga choi hay dep (31)

Dòng này đá mé thiện xạ Gà con đỉnh cao thắng 12 kỳ ga choi gà chọi ga choi binh

Gà chọi hay tía kỳ kê – GCKK07

ga choi hay dep (33)

Tía dòng mái bông + Cha tía ( Thắng 1 kỳ ) 2.8 KG Đá đốc cần, chân nhanh Thắng

Gà chọi hay mái ô – GCKK06

ga choi hay dep (36)

Gà chọi hay mái ó F1 vảy rồng – GCKK05

ga choi hay dep (34)

Gà chọi hay mái cựa nhật nguyệt – GCKK04

ga choi hay dep (30)

Gà chọi hay mái Thái Lan – GCKK03

ga choi hay dep (28)