Gà Chọi Mái Kỳ Kê

Gà chọi hay tía kỳ kê – GCKK07

ga choi hay dep (33)

Tía dòng mái bông + Cha tía ( Thắng 1 kỳ ) 2.8 KG Đá đốc cần, chân nhanh Thắng

Gà chọi hay mái ó vảy rồng – GCKK01

ga choi hay dep (29)

Mẹ ó Cha ó lửa ga choi gà chọi ga choi binh dinh gà chọi bình định

Gà chọi hay mái bông – GCKK02

ga choi hay dep (31)

Dòng này đá mé thiện xạ Gà con đỉnh cao thắng 12 kỳ ga choi gà chọi ga choi binh

Gà chọi hay mái ô – GCKK06

ga choi hay dep (36)

Gà chọi hay mái ó F1 vảy rồng – GCKK05

ga choi hay dep (34)

Gà chọi hay mái cựa nhật nguyệt – GCKK04

ga choi hay dep (30)

Gà chọi hay mái Thái Lan – GCKK03

ga choi hay dep (28)