Gà Chọi Đúc Mái

Gà chọi hay tía bịp chân xanh – GCDM02

ga choi hay dep (39)

Tía bịp chân xanh Thắng 1* (3kg) Hỏng mỏ ( Đá mé cạnh cần ) ga choi gà chọi ga

Gà chọi hay ô chân xanh- GCDM03

ga choi hay dep (40)

3.1 Kg Thắng 7kỳ Mất 1 mắt

Gà chọi hay tía ô – GCDM01

ga choi hay dep (38)

tía ô ( 3.0 kg) – 14 tháng chiến tích 3* cưa đè 2 mang, dọc – mé nhanh Đang